HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

O Menadžer datoteka

Koristite aplikaciju Menadžer datoteka kako biste pretraživali i uređivali datoteke i fascikle u memoriji svog telefona i na memorijskoj kartici.

Prebacivanje između vrsta skladišta

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Menadžer datoteka.
 2. Proklizite ulevo ili udesno za prebacivanje između mesta gde želite pregledati ili organizovati datoteke.

Pretraživanje datoteka

 1. U Menadžer datoteka, dodirnite .
 2. U okvir za pretraživanje unesite nekoliko znakova imena datoteke, a zatim dodirnite taster Unesi . Prikazaće se datoteke iz glavnog stabla i podfascikli koje odgovaraju podešavanjima pretrage.
 3. Dodirnite datoteku da biste je otvorili.

Razvrstavanje datoteka

 1. U Menadžer datoteka, dodirnite > Razvrstaj.
 2. Odaberite kako želite razvrstati svoje datoteke i fascikle.

Kopiranje ili premeštanje datoteka

 1. U Menadžer datoteka, pretražite željenu datoteku ili fasciklu.
 2. Odaberite stavke za kopiranje ili premeštanje.
 3. Dodirnite Kopiraj ili Premesti u.
 4. Pritisnite , a zatim pregledajte fasciklu u koju želite kopirati ili premestiti navedene datoteke.

  Ili dodirnite > Kreiraj fasciklu kako biste kreirali novu fasciklu.

 5. Dodirnite Zalepi.

Favorizovanje datoteka

 1. U Menadžer datoteka, pretražite željenu datoteku ili fasciklu.
 2. Odaberite stavke za favorizovanje.
 3. Dodirnite .

Za uklanjanje stavke sa kartice Omiljeni, odaberite stavku i dodirnite Ukloni iz omiljenih.

Brisanje datoteka ili fascikli

 1. U Menadžer datoteka, pretražite željenu datoteku ili fasciklu.
 2. Odaberite stavke za brisanje.
 3. Dodirnite Obriši.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?