HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pravljenje više prostora u memoriji

Dok upotrebljavate HTC Desire 828 , vremenom će se akumulirati podaci i popunjavati memoriju. Evo nekoliko saveta kako povećati prostor u memoriji telefona.

Pokretanje čarobnjaka za memoriju

Oslobodite prostor u memoriji deinstaliranjem aplikacija i brisanjem datoteka koje više ne želite da zadržite. U meniju Podešavanja, dodirnite Memorija > Napravi više prostora.

Upravljajte fotografijama i video-zapisima

  • Nakon kreiranja serije snimaka fotoaparatom, zadržite samo najbolju sliku. Izbrišite ostale ako Vam nisu potrebne.
  • Nakon uređivanja fotografije ili izrezivanja video-zapisa, originalna datoteka ostaje sačuvana. Možete izbrisati originalne datoteke ili ih premestiti u onlajn memoriju ili na svoj računar.
  • Ako šaljete video- zapise putem MMS-a, upotrebite manju rezoluciju. Video- zapisi visoke rezolucije zauzimaju više mesta. U Podešavanjima Kamera, dodirnite Kvalitet video-zapisa za promenu rezolucije.

Uklonite teme koje ne koristite

Teme mogu brzo zauzeti mesto za skladištenje, jer sadrže slike, zvukove i ikone. Uklonite teme koje ne koristite. Pogledajte Brisanje teme.

Kreiranje rezervne kopije podataka i datoteka

Čuvajte samo najnovije podatke aplikacija i podatke koje često koristite. Možete kreirati rezervnu kopiju podataka i datoteka. Za savete, pogledajte Načini kreiranja rezervne kopije datoteka, podataka i podešavanja.

Onemogućavanje nekih aplikacija

Pogledajte Isključivanje aplikacija.

Premeštanje nekih aplikacija na memorijsku karticu

Neke aplikacije trećih strana mogu da se premeste iz memorije telefona na memorijsku karticu. Idite na Podešavanja > Aplikacije > Na SD karticu da biste videli koje aplikacije mogu da se premeste. Za premeštanje, dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Premesti.

Važno:
  • Premeštanjem aplikacija na memorijsku karticu ne pravi se sigurnosna kopija aplikacija. Ako izvršite fabrički reset, Vaš telefon će izgubiti te aplikacije. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.
  • Kada izvadite memorijsku karticu i ubacite je u drugi telefon, aplikacije na memorijskoj kartici se neće automatski instalirati na drugi telefon. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?