HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kopiranje datoteka na ili sa HTC Desire 828

Muziku, fotografije i druge datoteke možete kopirati na HTC Desire 828 uređaj.
Važno: Sačuvajte i zatvorite svoje datoteke pre kopiranja sa Vašeg računara na HTC Desire 828 ili obrnuto.
  1. HTC Desire 828 povežite sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj. Na ekranu računara prikazaće se mogućnosti prikaza ili uvoza datoteka.
  2. Odaberite prikaz datoteka.
  3. Kopirajte datoteke sa računara na HTC Desire 828 uređaj ili obrnuto.
  4. Nakon što je kopiranje završeno, odvojite HTC Desire 828 od računara.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?