HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekstremni režim štednje električne energije

U vreme kada vam telefon nije mnogo potreban, uključite ekstremni režim štednje električne energije da bi vam baterija trajala duže. U ovom režimu, vreme pripravnosti može trajati duže nego obično i vi možete da koristite najosnovnije funkcije, kao sto su telefonski pozivi, razmena tekstualnih poruka i e-pošta.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Napajanje.
  2. Dodirnite prekidač Ekstremna ušteda energije Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili stanje ekstremne štednje energije.

    Ako postavite automatsko uključivanje ovog stanja, dodirnite Ekstremna ušteda energije i odaberite nivo energije baterije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?