HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Provera potrošnje baterije

Pogledajte rang listu aplikacija koje koriste bateriju. Takođe možete videti koliko mnogo i koliko dugo je baterija korišćena za svaku aplikaciju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Napajanje.
  2. Dodirnite Potrošnja baterije, zatim dodirnite aplikaciju za koju želite pregledati potrošnju baterije. Videćete koliko baterije koriste resursi kao što je procesor za aplikacije, kao i druge detalje korišćenja.
Savet: Ako vidite tastere dok gledate detalje o potrošnji baterije aplikacije, možete ih dodirnuti da podesite postavke koje utiču na potrošnju baterije, zaustavite aplikaciju i još mnogo toga.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?