HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prikaz nivoa energije baterije

Pogledajte nivo energije baterije odmah na statusnoj traci.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Napajanje.
  2. Odaberite Prikaži status baterije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?