HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Aplikacija HTC BoomSound Connect

Ako koristite zvučnike sa Qualcomm AllPlay tehnologijom, preuzmite i instalirajte aplikaciju HTC BoomSound Connect na HTC Desire 828 da biste upravljali njima, stavili pesme u red za čekanje na deljenom zvučniku i još mnogo toga.
  1. Povežite HTC Desire 828 na zvučnik ili grupisane zvučnike. Za detalje pogledajte Puštanje muzike na zvučnicima preko Qualcomm AllPlay pametne medijske platforme.
  2. Kada se od vas zatraži da preuzmete HTC BoomSound Connect, preuzmite i instalirajte aplikaciju.
  3. Otvorite aplikaciju HTC BoomSound povezivanje.
  4. Koristite kontrole u aplikaciji da kontrolišete reprodukciju muzike i podesite jačinu zvuka zvučnika.
  5. Da biste prebacili sa jednog zvučnika na drugi, dodirnite pored naziva trenutnog zvučnika, a zatim dodirnite drugi zvučnik.
  6. Kada nekoliko telefona strimuje muziku na isti zvučnik, dodirnite da biste dodali svoju muziku u red za čekanje.
  7. Da biste videli red za čekanje i proverili da li je vaša muzika poređana u listi, dodirnite .
  8. Dodirnite da biste pristupili podešavanjima za HTC BoomSound povezivanje. Možete da preimenujete zvučnike ili izbrišete red za čekanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?