HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Puštanje muzike na zvučnicima preko Qualcomm AllPlay pametne medijske platforme

Pre nego što počnete, pobrinite se da su Vaši zvučnici povezani sa Wi‍-Fi mrežom. Pogledajte uputstvo za upotrebu zvučnika da biste ih postavili i povezali sa Vašom Wi‍-Fi mrežom.
 1. Nakon što povežete zvučnike sa Wi‍-Fi mrežom, otvorite aplikaciju Muzika na svom HTC Desire 828 .
 2. Koristeći tri prsta povucite po ekranu prema gore.

  HTC Desire 828 tada Wi‍-Fi automatski uključuje i pretražuje uređaje povezane sa Vašom Wi‍-Fi mrežom. Videćete listu dostupnih zvučnika.

 3. Dodirnite zvučnike sa kojima se želite povezati.
 4. U korišćenoj aplikaciji za muziku, pokrenite reprodukciju muzike. Čućete muziku sa zvučnika koje ste odabrali.
 5. Kako biste se prebacivali između zvučnika ili grupe zvučnika, kliznite prema gore po ekranu sa tri prsta.
  • Za puštanje muzike na drugim zvučnicima, samo ih dodirnite.
  • Kako biste grupisali zvučnike tako da se muzika čuje istovremeno i preko njih, dodirnite taster Grupiši pored imena zvučnika, odaberite druge zvučnike sa kojim ih želite upariti i dodirnite U redu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?