HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pregled tekstova pesama

Volite neku pesmu toliko da želite da pevate uz nju? HTC Desire 828 daje vašoj muzici dodatni impuls sa tekstovima pesama i sjajnim vizuelizacijama muzike.
Važno: Da biste uštedeli korišćenje podataka, povežite se na Wi‍-Fi mrežu kada preuzimate tekstove pesama. U Podešavanjima muzike, odaberite Samo Wi-Fi.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Muzika.
  2. Potražite pesmu koju želite da reprodukujete i dodirnite je.
  3. Prevucite po kartici Vizuelizator da biste videli tekst. Tekstovi pesama se pojavljuju na ekranu ako je sadržaj uspešno preuzet.
    Savet: Da li želite različitu vizuelizaciju za vašu muziku? Dodirnite > Scena i izaberite scenu. Ako želite da se scena menja za svaku pesmu, odaberite Nasumično.
  4. Dodirnite ekran za prikaz teksta pesme preko celog ekrana.
  5. Da biste prešli na drugi deo pesme, dodirnite ekran da bi se pojavila traka sa napretkom. Pritisnite i prevucite prst preko trake sa napretkom, ili prevucite i zadržite ili .
Napomena: Nisu podržani svi jezici.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?