HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ažuriranje omota albuma i fotografija izvođača

Važno: Da biste uštedeli korišćenje podataka, možda ćete želeti da se povežete na Wi‍-Fi mrežu tokom ažuriranja omota albuma i fotografija izvođača. U Podešavanjima muzike, odaberite Samo Wi-Fi.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Muzika.
  2. Prevucite preko kartice Izvođači ili Albumi.
  3. Dodirnite > Ažuriraj fotografije izvođača ili Ažuriraj vrstu albuma.
Ako želite da HTC Desire 828 automatski proveri i ažurira vašu kolekciju muzike, dodirnite na glavnom ekranu aplikacije Muzika, a zatim dodirnite Podešavanja. Izaberite Vrsta albuma i Fotografije izvođača.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?