HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Liste pesama

Personalizujte svoje muzičko iskustvo kreiranjem muzičkih listi pesama. Napravite listu pesama koja sadrži samo vaše omiljene pesme ili kreirajte onu koja odgovara vašem raspoloženju tog dana. Možete da napravite onoliko listi pesama koliko želite.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Muzika.
 2. Prevucite preko kartice Liste pesama.
 3. Dodirnite , a zatim unesite naziv liste pesama.
 4. Da biste dodali pesme, dodirnite pored polja za tekst sa naslovom, pretražite kolekciju muzike, a zatim dodirnite pesmu koju želite da dodate.

  Ponovite ovaj korak da biste dodali više pesama.

 5. Takođe možete:
  Promenite raspored pesama Prevucite da biste premestili pesmu na njen novi položaj.
  Izbrišete pesme Odaberite pesme koje želite da obrišete sa liste pesama.
  Promenite naziv liste pesama Unesite nov naziv liste pesama u polje za tekst naslova.
 6. Dodirnite Sačuvaj.

Pronaćićete liste pesama koje ste upravo kreirali u aplikaciji Muzika na kartici Liste pesama.

Da biste uredili ili izbrisali listu pesama koju ste kreirali, sa kartice Liste pesama, dodirnite listu pesama da biste je otvorili, a zatim dodirnite > Uredi listu pesama ili Izbriši.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?