HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Slušanje muzike

Uživajte u omiljenim pesmama na HTC Desire 828 koristeći aplikaciju Muzika.

Važno: Kada prvi put otvorite aplikaciju Muzika bićete upitani da li želite da automatski preuzmete povezani sadržaj, kao što su omoti albuma i slike izvođača, na HTC Desire 828 .
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Muzika.
  2. Prevucite preko različitih kartica da biste pretražili po kategoriji.
  3. Dodirnite pesmu za reprodukciju.
  4. Dodirnite ikone na ekranu da biste kontrolisali reprodukciju muzike, ponavljali pesme i više.

Pritisnite i prevucite prst preko trake napretka da biste prešli na bilo koji drugi deo pesme.

Uključite ili isključite slučajni redosled. (Slučajni redosled je isključen kada je taster sivе boje.)

Prođite kroz režime za ponavljanje: ponovi sve pesme, ponovi trenutnu pesmu i ne ponavljaj.

Reprodukujte Vašu muziku na TV ili audio sistemom kompatibilnim sa DLNA.

Smanjite ekran Sada slušate da biste nastavili sa pretraživanjem vaše kolekcije muzike.

Savet: Kada slušate muziku i prikaz ekrana se isključi, pritisnite NAPAJANJE da biste ponovo uključili ekran i kontrolisali reprodukciju muzike direktno sa zaključanog ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?