HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Odgovaranje na poruku

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
  3. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, a zatim unesite svoju poruku.
  4. Dodirnite .

Odgovor na kontaktov drugi broj telefona

Ako Vaš kontakt ima više brojeva telefona sačuvanih na Vašem HTC Desire 828 uređaju, možete odabrati na koji telefonski broj želite odgovoriti.

Imajte na umu da, ukoliko ne odaberete drugi broj telefona, Vaš odgovor će biti poslat na broj telefona koji je Vaš kontakt koristio za slanje poslednje poruke.

  1. Dok pregledate razmenu poruka sa kontaktom, dodirnite > Broj telefona primaoca, a zatim odaberite telefonski broj na koji želite poslati odgovor.
  2. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, a zatim unesite svoj odgovor.
  3. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?