HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prismatic

Imate svetlu i raznobojnu sliku? Koristite Prismatic efekat za nove uzorke kristalne prizme.
 1. U Editor fotografija odaberite fotografiju koju želite urediti.

  Pogledajte Odabir fotografije za uređivanje da biste saznali kako.

 2. U meniju koji se otvori, dodirnite Efekti > .
 3. Odaberite prizmatični uzorak koji želite dodati fotografiji.
 4. Dodirnite za prebacivanje na sloj oblika. Možete videti ikonu sloja oblika .
 5. Povucite oblik za njegovo premeštanje.
 6. Razmaknite ili približite prste dok držite oblik kako biste mu promenili veličinu.
 7. Pritisnite i držite oblik sa dva prsta, zatim povucite prste ukrug kako biste ga zarotirali.
 8. Dodirnite za povratak na sloj slike , a zatim razmaknite ili približite prste na slici za podešavanje veličine slike.
 9. Dodirnite za otvaranje alatne trake.
 10. Dodirnite , prilagodite podešavanja za sloj fotografije, a zatim dodirnite .
 11. Dodirnite za čuvanje promena.

  Uređena fotografija sačuvana je kao nova fotografija. Originalna fotografija ostaje nepromenjena.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?