HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Foto oblici

Foto oblici Vam omogućuju dodavanje oblika na Vašu fotografiju i ispunjavanje oblika drugom fotografijom.

 1. U Editor fotografija odaberite fotografiju koju želite urediti.

  Pogledajte Odabir fotografije za uređivanje da biste saznali kako.

 2. U meniju koji se otvori, dodirnite Efekti > .
 3. Odaberite drugu sliku koja će ispuniti odabrani oblik.
 4. Odaberite oblik koji želite dodati fotografiji.
 5. Dodirnite za prebacivanje na sloj oblika. Možete videti ikonu sloja oblika .
 6. Pomerite masku oblika za premeštanje.
 7. Razmaknite ili približite prste dok držite masku kako biste je prilagodili.
 8. Pritisnite i držite masku sa dva prsta, zatim povucite prste ukrug kako biste je zarotirali.
 9. Dodirnite za povratak na sloj slike , a zatim razmaknite ili približite prste na slici za podešavanje veličine slike unutar maske.
 10. Dodirnite za otvaranje alatne trake.
 11. Dodirnite za odabir različite opcije uklapanja za odabrani sloj, pa dodirnite .
 12. Dodirnite > , a zatim dodirnite postavku za podešavanje vrednosti.
 13. Ako želite prilagoditi svoju fotografiju da se meša sa oblikom, dodirnite kako biste se prebacili sa sloja punjenja na sloj fotografije.
 14. Dodirnite postavku i povucite klizač kako biste uredili njene vrednosti, a zatim dodirnite .
 15. Dodirnite za čuvanje promena.

  Uređena fotografija sačuvana je kao nova fotografija. Originalna fotografija ostaje nepromenjena.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?