HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Odabir fotografije za uređivanje

Možete odabrati fotografije koje želite urediti iz Editor fotografija ili Galerija.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Editor fotografija.
  2. Dodirnite Galerija za otvaranje postojeće fotografije na svom telefonu, a zatim odaberite stavku za uređivanje.

    Ili, dodirnite Kamera ako želite snimiti novu fotografiju za uređivanje.

    Klizni meni se pojavljuje na mestu sa kog možete izabrati opcije za uređivanje.

Savet: Takođe, možete dodirnuti dok pregledate fotografije u prikazu preko punog ekrana iz aplikacije Galerija.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?