HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Razgledanje, uređivanje i čuvanje Zoe istaknute fotografije

Kada pregledate grupu fotografija ili video-zapisa u albumima, Galerija automatski stvara Zoe istaknute fotografije. Zoe istaknuta fotografija je kolekcija klipova ‒ koji mogu biti fotografije, video-zapisi ili oboje ‒ koji su automatski preselektovani u Galerija i kojima su dodati pozadinska muzika i posebni efekti. Možete da uredite Zoe istaknutu fotografiju, a zatim je sačuvati kao video.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
  2. Dodirnite , a zatim odaberite kakav prikaz želite imati za svoje fotografije i video-zapise.

    Ako ste u prikazu Vremenski raspored, potrebno je otići na karticu Događaji ili Godina .

  3. Dodirnite oznaku za otvaranje grupe fotografija i video-zapisa. Videćete pregled automatske reprodukcije Zoe istaknute fotografije.
  4. Dodirnite da uredite Zoe istaknutu fotografiju.

    Možete dodati, promeniti ili preurediti snimke, izabrati temu ili promeniti pozadinsku muziku.

  5. Kada završite sa uređivanjem Zoe istaknute fotografije, dodirnite , a zatim je sačuvajte kao video.
Sačuvani video-zapis ćete naći u albumu Zoe istaknutih fotografija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?