HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena brzine puštanja video-zapisa

Želite dodati dašak filmskog duha svojim video-zapisima tako što ćete određenu scenu usporiti? Možete usporiti brzinu puštanja određenog dela video-zapisa.
Važno: Možete menjati brzinu puštanja onih video-zapisa koje ste snimili koristeći opciju usporenog snimka u aplikaciji Kamera.
  1. U Galerija, otvorite viideo-zapis koji želite reprodukovati na celom ekranu. Usporene video-zapise možete prepoznati po ikoni na oznaci za prikaz.
  2. Dodirnite da biste se prebacivali između normalnog i usporenog puštanja video-zapisa.
  3. Kako biste prilagodili brzinu puštanja video-zapisa, dodirnite > Uredi > Prilagodi brzinu puštanja.
  4. Uokvirite deo koji želite usporiti tako što ćete pomerati klizače ulevo i udesno.
  5. Odvucite klizače gore ili dole kako biste odredili željenu brzinu puštanja dela video-zapisa.
  6. Dodirnite da biste videli rezultat.
  7. Dodirnite .

Uređeni video-zapis sačuvan je kao kopija. Originalni video-zapis ostaje nepromenjen.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?