HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje fotografija i video-zapisa u album

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
  2. Dodirnite , a zatim odaberite kakav prikaz želite imati za svoje fotografije i video-zapise.
  3. Otvorite grupu fotografija i video-zapisa, kao što su događaji u prikazu na vremenskom rasporedu, ili album.
  4. Dodirnite > Dodaj u album.
  5. Odaberite fotografije ili video-zapise koje želite dodati, a zatim dodirnite Dalje.
  6. Napravite album ili odaberite album koji ste već kreirali u Galerija. Za kreiranje novog albuma, za premeštanje ili kopiranje, dodirnite .
Savet: Kako biste pomerili ili kopirali jednu fotografiju ili video-zapis, dodirnite i držite željenu fotografiju ili video-zapis. Dodirnite Dodaj u album, a zatim odaberite željeni album ili napravite novi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?