HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Korišćenje HDR

Kada snimate portrete sa svetlim pozadinama, koristite HDR (High Dinamic Range) za jasno slikanje svojih predmeta. HDR donosi detalje i svetlosti i senki, čak i u osvetljenju velikog kontrasta.
Važno: HDR najbolje radi kada je Vaš predmet stabilan. Kamera snima više snimaka na različitim nivoima izloženosti i kombinuje ih u jednu poboljšanu fotografiju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite način rada Kamera ili Selfi, ako on već nije odabran. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.
  4. Dodirnite , a zatim dodirnite .
  5. Da biste snimili HDR fotografiju, dodirnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?