HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HDR

Kada snimate portrete sa svetlim pozadinama, koristite HDR (High Dinamic Range) za jasno slikanje svojih predmeta. HDR donosi detalje i svetlosti i senki, čak i u osvetljenju velikog kontrasta.
Važno: HDR najbolje radi kada je Vaš predmet stabilan. Kamera snima više snimaka na različitim nivoima izloženosti i kombinuje ih u jednu poboljšanu fotografiju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite način rada Kamera ili Selfi, ako on već nije odabran. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.
  4. Dodirnite , a zatim dodirnite .
  5. Da biste snimili HDR fotografiju, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?