HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje panorame

Snimite šire slike pejzaža jednim prelazom.
Važno: Neke funkcije kamere nisu dostupne kada koristite ovu opciju, na primer, funkcija približavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite > Panorama.
  3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
  4. Pomerajte uređaj levo ili desno dok je on okrenut vertikalno ili vodoravno. Držite HTC Desire 828 što je mirnije moguće kako biste automatski snimili kadrove.

    Možete dodirnuti za zaustavljanje snimanja u bilo kojem trenutku.

Kamera spaja sve kadrove u jednu fotografiju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?