HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje selfija sa Foto kabina

Snimite nekoliko selfija i iskombinujte ih u jednu sliku.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite > Foto kabina.

    Ako ne vidite ovaj režim, dodirnite Dodaj > foto kabinu da biste ga prvo dodali u režime snimanja.

  3. Na ekranu tražila, dodirnite > , a zatim odaberite raspored za svoje selfije.
  4. Da biste pokrenuli snimanje, dodirnite .

    Aplikacija Kamera će snimiti četiri selfija, snimajući po jedan snimak na svake 2 sekunde. Možete da promenite pozu za svaki snimak.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?