HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje fotografija pomoću tajmera

Kada koristite tajmer, aplikacija Kamera odbrojava vreme pre nego što snimi fotografiju. Možete sami odabrati vreme za odbrojavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite stanje snimanja koje želite koristiti. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.
  4. Zavisno od odabranog režima snimanja fotografija, učinite nešto od navedenog:
    • Dodirnite ukoliko vidite navedenu oznaku, a zatim dodirnite željeno odbrojavanje.
    • Dodirnite > Tajmer i odredite vreme odbrojavanja.
  5. Kako biste pokrenuli tajmer, dodirnite . Kamera će snimiti fotografiju nakon odbrojavanja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?