HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Glasovni selfi

Glasovni selfi Vam omogućuje da snimite fotografiju ili video-zapis koristeći govorne naredbe. Potrebno je samo uključiti navedenu opciju u podešavanjima kamere.
Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.
 4. Dodirnite > Opcije kamere.
 5. Odaberite opciju Glasovni selfi, zatim dodirnite .
 6. Pozirajte i namestite se na prikazu ekrana tražila.
 7. Pogledajte prednju kameru, pa zatim:
  • Recite Ptičica ili Snimi za snimanje selfija.
  • Recite Akcija ili Snimaj za snimanje selfi videa.
Savet: Takođe, možete koristiti snimanje glasovnom komandom zajedno sa glavnom kamerom. Prebacite se na način rada Kamera, a zatim uključite podešavanje Snimanja glasovnom komandom. Opcija snimanja glasovnom komandom nije dostupna za sve jezike.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?