HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Auto selfi

Da snimite selfi, nemojte se pomerati ili se jednostavno nasmešite! Potrebno je samo uključiti navedenu opciju u podešavanjima kamere.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.
 4. Dodirnite > Opcije kamere.
 5. Odaberite opciju Auto selfi, a zatim dodirnite.
 6. Pozirajte i namestite se na prikazu ekrana tražila.
 7. Za automatsko snimanje selfija, pogledajte prednju kameru, pa zatim:
  • Budite mirni dok beli okvir na ekranu tražila ne promeni boju u zeleno.
  • Ili se nasmešite. Smešite se nekoliko sekundi dok se ne napravi snimak.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?