HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Poboljšavanje izgleda kože opcijom Šminka uživo

Poboljšajte izgled svoje kože pre snimanja selfija. To vam omogućava opcija Šminka uživo.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Selfi ili Foto kabina. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Za promenu nivoa korekcije, povucite klizače preko trake za podešavanje.
Savet: Traka za podešavanje fabrički je prikazana na ekranu tražila. Za sakrivanje, dodirnite > , pa uklonite oznaku ispred opcije Šminka uživo.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?