HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena fokusa u režimu Bokeh

Koristite režimBokeh da biste se fokusirali na bilo koji predmet objekat koji vidite na ekranu Tražila i zamaglili njegovu pozadinu.
Važno: Moraćete da budete na udaljenosti od 10 do 60 cm (4 in do 2 ft) od objekta na koji želite da se fokusirate.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite > Bokeh.

    Ako ne vidite ovaj režim, dodirnite Dodaj > Bokeh da biste ga prvo dodali u režime snimanja.

  3. Na ekranu Tražila, dodirnite objekat na koji želite da se fokusirate.
  4. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Dodirnite umanjeni prikaz slike da biste otvorili fotografiju koju ste upravo snimili u Galerija i pogledajte bokeh efekat.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?