HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Zatvaranje aplikacije Kamera

Za puni prikaz ekrana tražila, HTC Desire 828 zamenjuje , i malim tačkama.
Dodirnite tačku za ponovni prikaz navedenih tastera, a zatim dodirnite ili za zatvaranje aplikacije Kamera i povratak na Početni ili prethodni ekran.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?