HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Snimanje fotografije za vreme snimanja video-zapisa—VideoPic

Koristite video scenu Normalno kada želite da snimite fotografiju tokom snimanja video zapisa.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Na ekranu tražila dodirnite za prikazivanje opcija kamere.

    Pobrinite se da vidite ikonu , što znači da je izabrana video scena Normalno.

  3. Dodirnite za početak snimanja.
  4. Dok snimate, dodirnite kad god želite snimiti fotografiju.
  5. Dodirnite da zaustavite snimanje.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?