HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite način rada Kamera, ako on već nije odabran. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Usmerite kameru na to što želite slikati. Kamera će automatski fokusirati dok ga budete pomerali.
  4. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?