HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran kamere

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Dodirnite da biste videli sve komande na ekranu tražila.
  Izaberite scenu koju ćete koristiti za snimanje fotografija.
  Izaberite scenu koju ćete koristiti za snimanje video-zapisa.
  Izaberite ISO nivo ili ga podesite na Automatski. Viši ISO najbolje funkcioniše u uslovima slabog osvetljenja.
  Izaberite vrednost ekspozicije. Što je veća vrednost ekspozicije, sjajnije će biti vaše fotografije i video zapisi.
  Izaberite podešavanje balansa bele boje koje odgovara vašem trenutnom osvetljenju okoline.
  Izaberite osnovne i napredne postavke kamere.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?