HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Objavljivanje na društvenim mrežama

Možete lako da objavite ažuriranje statusa iz HTC BlinkFeeda.
Važno:
  • Morate se prijaviti na svoje društvene mreže kako biste mogli objaviti ažuriranje statusa sa HTC BlinkFeeda.
  • Kada dodajete društvenu mrežu na HTC BlinkFeed, morate dati HTC Sense dozvolu da joj pristupi.
  1. Na HTC BlinkFeedu proklizite udesno za otvaranje menija.
  2. Dodirnite > Napiši, a zatim izaberite društvenu mrežu.
  3. Sastavite ažuriranje statusa i objavite ga na društvenoj mreži.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?