HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje aplikacija

Na ekranu Aplikacija možete prerasporediti aplikacije.
 1. Na HTC BlinkFeed ili bilo kom panelu vidžeta, dodirnite .
 2. Dodirnite , a zatim odaberite kako želite urediti aplikacije, npr. abecednim redosledom.

  Ako želite da grupišete aplikacije u fascikle i da ih prerasporedite, odaberite Prilagođeno.

Premeštanje aplikacija i fascikli

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite > Prilagođeno.
 2. Dodirnite > Uređivanje aplikacija.
 3. Pritisnite i držite aplikaciju ili fasciklu, a zatim učinite jedno od sledećeg:
  • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do drugog mesta na istoj stranici. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
  • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do strelice ili kako biste je prebacili na drugi panel.
 4. Kada završite sa pomeranjem aplikacija i fascikli, dodirnite .

Grupisanje aplikacija u fascikle

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite > Prilagođeno.
 2. Dodirnite > Uređivanje aplikacija.
 3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju kako biste napravili fasciklu.
 4. Za dodavanje više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do fascikle.
 5. Za dodeljivanje naziva fascikli, otvorite fasciklu, dodirnite njenu naslovnu traku, a zatim upišite naziv fascikle.
 6. Kada završite, dodirnite .

Uklanjanje aplikacija iz fascikle

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite > Prilagođeno.
 2. Dodirnite > Uređivanje aplikacija.
 3. Dodirnite fasciklu da biste je otvorili.
 4. Dodirnite i držite aplikaciju, zatim je povucite na panel Aplikacija. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
 5. Kada završite sa uklanjanjem aplikacija, dodirnite .

Skrivanje i otkrivanje aplikacija

 1. Na ekranu Aplikacije, dodirnite > Sakrij/Otkrij aplikacije.
 2. Izaberite aplikacije koje želite sakriti ili ispraznite njihova polja za potvrdu kako bi se ponovo prikazale.
 3. Dodirnite Gotovo.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?