HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Traka za lansiranje

Traka za lansiranje daje Vam pristup najčešće korišćenim aplikacijama (i ostalim prečicama) samo jednim dodirom. Možete zameniti aplikacije na traci za lansiranje onima koje često koristite.
  1. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite zameniti, a zatim je povucite na .
  2. Dodirnite za odlazak na ekran Aplikacije.
  3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na prazno mesto na traci za lansiranje.
Napomena:
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?