HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena fonta ekrana

Možete promeniti stil i veličinu fonta za prikaz ili možete preuzeti dodatni font sa Interneta.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Pod Font, dodirnite Stil fonta i odaberite jedan od ugrađenih fontova ili dodirnite za onlajn preuzimanje novih fontova.
  3. Dodirnite Veličina fonta, kako biste odabrali njegovu veličinu.

Preuzimanje fonta

Morate biti prijavljeni na HTC nalog za preuzimanje fonta.

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Pod Font dodirnite Stil fonta i dodirnite .
  3. Dodirnite za odabir kategorije.
  4. Odaberite stil fonta, a zatim dodirnite Preuzmi.
  5. Dodirnite Primeni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?