HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pozadina za početni ekran

Odaberite jednu od dostupnih pozadina ili koristite bilo koju fotografiju koju ste snimili fotoaparatom.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. U meniju dodirnite Promenite pozadinu početnog ekrana.
  3. Odaberite odakle želite da odaberete pozadinu.
    Za korišćenje fotografije, dodirnite Galerija, odaberite i izrežite sliku, pa dodirnite Gotovo.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?