HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Tonovi zvona, obaveštenja i alarmi

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Pod opcijom Zvuk odaberite različite zvukove tona zvona, obaveštenja i alarma.

    Idite na aplikaciju Poruke, Pošta i Kalendar kako biste odabrali ton za nove poruke, e-mail poruke i podsetnike na događaje.

Savet: Želite da Vam jačina zvona bude glasnija, ali ton obaveštenja da bude diskretniji? U Podešavanjima dodirnite Zvuk i obaveštenja > Jačina zvuka i postavite nivo jačine zvuka za svaku vrstu zvona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?