HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite na svom telefonu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Dodirnite > Moje teme, a onda kliznite do Moje kolekcije.
  3. Dodirnite > Ukloni.
  4. Dodirnite teme koje želite ukloniti iz kolekcije.
  5. Dodirnite Ukloni.

Ako se trenutno koristi tema koju ste obrisali, i dalje će se primenjivati u HTC Desire 828 uređaju sve dok se ne primeni neka druga tema.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?