HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Deljenje tema

Podelite teme, pozadinske slike, ikone i više sa prijateljima i porodicom.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Pregledajte teme koje želite podeliti i dodirnite za prikaz detalja.
  3. Dok pregledate detalje stavke u katalogu, dodirnite za deljenje.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?