HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Deljenje tema

Podelite teme, pozadinske slike, ikone i više sa prijateljima i porodicom.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Pregledajte teme koje želite podeliti i dodirnite za prikaz detalja.
  3. Dok pregledate detalje stavke u katalogu, dodirnite za deljenje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?