HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje kreirate ili preuzmete mogu se pronaći u Vašoj kolekciji tema. Tamo ćete, takođe, pronaći teme koje ste označili.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Dodirnite > Moje teme.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?