HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Mešanje i spajanje tema

Nakon odabira teme, možete mešati i spajati delove iz drugih tema, kao što su zvukovi, ikone, pozadinske slike i drugo.
Važno: Za mešanje i spajanje tema, potrebno je prvo preuzeti komponente tema iz kataloga.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Dodirnite > Izmeni trenutnu temu.
  3. Dodirnite stavku Boja i odaberite boje.
  4. Dodirnite bilo koje druge kategorije koje želite promeniti.
  5. Dodirnite stavku u kategoriji. Ako je kategorija prazna, dodirnite i odaberite kolekciju iz koje želite načiniti odabir.
  6. Dodirnite Preuzmi kako biste došli do sadržaja, a zatim dodirnite Primeni za primenu promena trenutne teme.
  7. Dodirnite dok ne vidite ekran za mešanje tema. Nastavite sa unošenjem promena sve dok ne budete zadovoljni.
  8. Dodirnite Sačuvaj kopiju kako biste sačuvali novu temu ili, ako ste završili sa uređivanjem teme koju ste kopirali, dodirnite Sačuvaj kako biste sačuvali promene.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?