HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kreiranje sopstvene teme

Možete dodati i prilagoditi sopstvenu temu, pa je čak i podeliti sa drugima.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
 2. Dodirnite > Odaberite sliku da biste izabrali onu koju želite postaviti kao glavnu pozadinsku sliku svoje teme.
 3. Odaberite sliku iz Galerija ili snimite fotografiju pomoću Kamera.
 4. Pomerite ili povećajte izrezani deo do područja slike koji želite uključiti i dodirnite .
 5. Dodirnite Dalje.
 6. Povucite prema gore ili dole kako biste predodredili stil za odabir svoje teme.

  Ako ne želite prilagoditi svoju temu detaljnije, dodirnite Dalje kako biste je sačuvali.

 7. Dodirnite Uredi, a zatim dodirnite bilo koju od kategorija koje želite prilagoditi i eksperimentisati sa podešavanjima dok ne budete zadovoljni.
 8. Kada završite, dodirnite Pretprikaz da vidite kako će tema izgledati.
 9. Dodirnite Završi, zatim imenujte temu i dodirnite U redu za čuvanje teme.

  Za primenu teme odmah, uverite se da ste označili opciju Primeni odmah ovu temu.

Uređivanje teme

Nakon stvaranja teme, još je možete urediti.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
 2. Dodirnite > Izmeni trenutnu temu.
 3. Načinite promene koje želite.
 4. Dodirnite Sačuvaj za čuvanje trenutne teme.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?