HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Preuzimanje tema

Pronađite i preuzmite teme pomoću kojih ćete lakše prilagoditi svoj uređaj HTC Desire 828 .
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Dodirnite Početak.
  3. Prijavite se na svoj nalog.
  4. Na ekranu Preporuke proklizite ulevo ili udesno unutar svake kategorije kako biste pregledali preporučene stavke.
  5. Za prikaz svih dostupnih stavki unutar kategorije, proklizite ulevo i dodirnite Pregledaj sve.
  6. Za više informacija, dodirnite željenu stavku.
  7. Dodirnite Preuzmi.

Za primenu teme, nakon što ste je preuzeli, dodirnite Primeni. Ako vaša tema ima prilagođene zvukove, svi Vaši zvukovi takođe će se promeniti.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?