HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Upotreba Trace tastature

Umesto dodira tastera na tastaturi, na ekranu možete „kliziti​“‍ za unos reči.
Važno: Ova opcija dostupna je samo za jezike koji koriste latinicu.
  1. Potrebno je da uključite Trace tastaturu u meniju Podešavanja > Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
  2. Klizite prstom sa jednog slova na drugo kako biste uneli reč.
  3. Kada je reč kompletna, podignite prst.
  4. Ako želite nastaviti sa unosom teksta, ponovo proklizite prstom preko slova kako biste uneli sledeću reč.
Napomena: Ako se prikaže reč koju niste tražili, možete:
  • Dodirnuti reč sa liste ponuđenih reči.
  • Dodirnuti strelicu pored liste ponuđenih reči kako biste videli više mogućnosti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?