HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Unos teksta predviđanjem reči

Da li Vam se dogodilo da ste počeli da unosite tekst, a niste bili sigurni kako se neke reči pišu? Uz opciju Unos teksta predviđanjem reči moći ćete da vidite predviđenu reč odmah iznad tastature.
Napomena: Opcija predviđanja reči automatski je uključena.
Ako želite uneti tekst uz opciju predviđanja reči, učinite jedno od navedenog:
 • Dodirnite razmak kako biste uneli označenu reč sa popisa reči.
 • Dodirnuti reč sa liste ponuđenih reči.
 • Dodirnuti strelicu pored liste ponuđenih reči kako biste videli više mogućnosti.
Savet: U nekim jezicima tastature, npr. engleskom i španskom, ako ste slučajno odabrali pogrešnu reč sa popisa ponuđenih reči, možete se vratiti unazad i promeniti je tako što čete dodirnuti reč i odabrati drugi unos.

Postavljanje drugog jezika za opciju predviđanja reči

Možete odabrati dvojezičnost za opciju predviđanja reči. Dok kucate, biće Vam ponuđene reči iz jezika koje ste odabrali.
Važno: Ova opcija dostupna je samo za jezike koji koriste latinicu.
 1. Odaberite Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
 2. Dodirnite Odabir tastature > Dvojezična predviđanja, a zatim izaberite jezik koji želite.

Dodavanje reči i rečenica u rečnik

U nekim jezicima tastature, npr. engleskom i španskom, možete dodati često korišćena imena i akronime u rečnik predviđanja, kako biste ih lakše pronašli na listi predloga.
Važno: Ova opcija dostupna je samo za jezike koji koriste latinicu.
 1. Odaberite Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
 2. Dodirnite Lični rečnik > .
 3. Unesite reč.
 4. Dodirnite U redu.
Savet: Dok unosite tekst koristeći standardni prikaz tastature, dodirnite predloženu reč koja se ne nalazi u rečniku (obično prva reč prikazana na listi predloga), pa će tako automatski biti sačuvana na listu.

Uređivanje ili brisanje reči i rečenica u rečniku

 1. Odaberite Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
 2. Dodirnite Lični rečnik.
  • Za uređivanje reči, rečenica ili prečica, dodirnite odgovarajuću stavku na listi.
  • Za brisanje stavki iz rečnika, dodirnite > Obriši. Dodirnite reči koju želite da uklonite, a zatim dodirnite Obriši.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?