HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

HTC Sense tastatura

Kucanje je brzo i precizno sa HTC Sense tastaturom.
  • Predviđanje reči takođe će Vam uštedeti vreme pisanja. Dok pišete, videćete predloge, između kojih možete birati. Možete čak i dodati reči, rečenice i prečice u rečnik predviđanja reči. Pogledajte Unos teksta predviđanjem reči.
  • Možete unositi reči i govorom. Pogledajte Unos teksta govorom.
  • Uključite Trace tastaturu kako biste mogli da unosite reči samo klizanjem prstom sa jednog slova na drugo slovo. Pogledajte Upotreba Trace tastature.
  • Jednostavno klizite prstom udesno za pristup tastaturi sa brojevima i simbolima. Ili, klizite ulevo za promenu jezika.
  • Tasteri imaju sekundarne brojeve, znakove interpunkcije i druge znakove, koje možete brzo ubaciti, bez potrebe da se prebacujete na tastaturu sa brojevima i simbolima.

    Na primer, samo pritisnite i držite taster u prvom redu za umetanje broja.

  • Odaberite jedan od smešaka, pa ga ubacite direktno sa tastature.
  • Sakrijte ili prikažite tastere strelica na tastaturi. Ako u Podešavanjima omogućite tastere strelica, oni će se pojaviti na vertikalnoj tastaturi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?