HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje obaveštenjima aplikacija

Možete podesiti prioritet obaveštenjima aplikacija ili potpuno blokirati obaveštenja za aplikacije za koje ne želite da primate obaveštenja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
  2. Dodirnite Obaveštenja aplikacija, a zatim dodirnite aplikacije kojima želite upravljati.

    Takođe, možete pritisnuti i držati obaveštenja u panelu obaveštenja, a zatim dodirnuti .

  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije Blokiraj ili Prioritet, u zavisnosti od toga šta želite da uradite.
Podešavanja za obaveštenja aplikacija primenjuju se na obaveštenja na panelu Obaveštenja i zaključanom ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?