HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena prečica na zaključanom ekranu

Za promenu aplikacija (ili drugih prečica) na zaključanom ekranu, promenite one na traci za lansiranje. Da biste saznali kako, pogledajte Traka za lansiranje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?