HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Interakcija sa obaveštenjima na zaključanom ekranu

Osim prikaza obaveštenja na zaključanom ekranu, takođe možete međusobno delovati.
  1. Dva puta dodirnite obaveštenje za pristup aplikaciji.
  2. Za prikaz cele liste obaveštenja na zaključanom ekranu, proklizite prema dole. Možete dodirnuti prazno područje na ekranu za povratak na zaključani ekran.
  3. Precuvite prstom ulevo ili udesno po obaveštenju da biste ga uklonili.
  4. Pritisnite i držite obaveštenje da biste videli više povezanih informacija.
  5. Dodirnite da date prioritet ili blokirate obaveštenja iz povezane aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?