HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Upućivanje poziva brzim pozivom

Kada je ekran isključen i kada je HTC Desire 828 u režimu mirovanja, brzo uputite poziv prevlačenjem prsta i korišćenjem glasovnog biranja.
Važno:
 • Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
 • Pobrinite se da odaberete opciju Prevuci prstom nadole za glasovno biranje u meniju Podešavanja > Ekran i gestovi > Motion Launch gestovi.
 • Ako ste postavili zaključavanje ekrana sa potvrdom, uređaj će zatražiti Vašu potvrdu pre nego što budete mogli da uputite poziv.
 1. Podignite telefon u uspravan položaj.
 2. Odmah proklizite prstom po gornjoj polovini ekrana.
 3. Kada vidite ikonu mikrofona na ekranu, držite telefon blizu Vaših usta, a zatim recite "‍Pozovi"‍ i ime kontakta. Na primer, recite „Pozovi Dženifer​“‍.
 4. A zatim učinite jedno od sledećeg:
  • Ako postoji više kontakata sa istim imenom, recite puno ime kontakta koji želite da pozovete.
  • Ako kontakt ima nekoliko brojeva telefona, videćete sledeće:

   1.[puno ime] Kuća

   2.[puno ime] Mobilni

   3.[puno ime] Posao

   Samo recite broj stavke broja koji želite da pozovete. Na primer, recite „2​“‍ da biste pozvali drugi.

   Ili recite puno ime i ukucajte broj telefona kao što je prikazano na ekranu. Na primer, recite „Dženifer Singer Mobilni​“‍.

  • Ako se od vas traži da potvrdite, recite „Da​“‍ ili „Ne​“‍.
  • Da biste otkazali poziv, recite „Otkaži​“‍.

Zaobilaženje zaključanog ekrana za brzi poziv

Ako ste postavili zaključani ekran sa potvrdom, možete da izaberete HTC Desire 828 kako biste zaobišli sigurnosni ekran, tako da odmah možete da zovete putem brzog poziva.
 1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
 2. Dodirnite > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
 3. Dodirnite Motion Launch gestovi.
 4. Odaberite Prevuci prstom nadole za glasovno biranje, a zatim odaberite opciju Zaobiđi sigurnosni ekran.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?